Obavijest

Aplikacija metLib

Dragi korisnici, od sada usluge knjižnice možete koristiti i putem mobilne aplikacije metLib. Preko navedene aplikacije možete pristupiti katalogu knjižnice i popisu posuđenih knjiga, a moguća je i rezervacija knjiga. Aplikacija je dostupna za Android uređaje. Za prijavu su potrebni adresa elektroničke pošte i članski broj. Upute za korištenje dostupne su na sljedećoj poveznici: https://library.foi.hr/dwn/app-upute-dvostrano.pdf