Pravo na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85,15 i 69/22) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje određeno tijelo javne vlasti.

Osoba za kontakt

Službenik za informiranje: Nadica Majsec-Kobaš
Telefon: 049/ 232 288
E-mail: knjiznica.ktoplice@kr.t-com.hr
Radno vrijeme Knjižnice: ponedjeljak, srijeda, petak: 8.00-14.00 sati / utorak, četvrtak: 10.00-17.00 sati
Način podnošenja zahtjeva:
Poštom: Općinska knjižnica Krapinske Toplice
Službenik za informiranje
Ljudevita Gaja 27
49217 Krapinske Toplice

Elektroničkom poštom: knjiznica.ktoplice@kr.t-com.hr

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama / docx

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / docx

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija / docx

Općinska knjižnica Krapinske Toplice ima pravo od podnositelja zahtjeva tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji  nastaju pružanjem informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije:

Narodne novine 12/14 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Narodne novine 15/14 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

Narodne novine 141/22 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Usklađenost sa ZPPI

Upitnik za samoprocjenu – OKKT / pdf

2023

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.: Godišnje izvješće – csvGodišnje izvješće – pdf

2022

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.: Godišnje izvješće – csvGodišnje izvješće – pdf

2021

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2021. / pdf Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. / csv

2020

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. / pdf Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. / csv

2019

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. / pdf Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. / csv