Javna nabava

Dokumenti vezani uz javnu nabavu

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa / doc

Odluka o postupku jednostavne nabave / docx

Procedura stvaranja ugovornih obveza / docx

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

Registar ugovora

Mišljenje Uprave za politiku javne nabave

  • U članku 28. stavak 7. Zakona o Javnoj nabavi, propisano je da sadržaj, rok donošenja, način i rokove objavljivanja, način promjene te druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.
  • U članku 7. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisano je da je Naručitelj obvezan Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.
  • Iz navedenih odredbi Zakona razvidno je da naručitelj nema obvezu objaviti Registar ugovora na svojoj internetskoj stranici nakon 31. prosinca 2017. godine.