Javna nabava

Dokumenti vezani uz javnu nabavu

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa / doc

Odluka o postupku jednostavne nabave / docx

Odluka o provedbi postupka nabave male vrijednosti / docx

Procedura stvaranja ugovornih obveza / docx

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

Registar ugovora

Mišljenje Uprave za politiku javne nabave

  • U članku 28. stavak 7. Zakona o Javnoj nabavi, propisano je da sadržaj, rok donošenja, način i rokove objavljivanja, način promjene te druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.
  • U članku 7. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisano je da je Naručitelj obvezan Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.
  • Iz navedenih odredbi Zakona razvidno je da naručitelj nema obvezu objaviti Registar ugovora na svojoj internetskoj stranici nakon 31. prosinca 2017. godine.
Društvene mreže
Visit Us On Facebook
Radno vrijeme

pon, sri, pet 8.00-14.00

uto, čet 10.00-17.00

Novi naslovi za odrasle
Novi naslovi za djecu i mlade
Preporučeni web preglednici
Safari, Google Chrome