Upis i pravila posudbe

 

Uvjeti upisa i pravila posudbe u OKKT

Članstvo u Općinskoj  knjižnici Krapinske Toplice stječe se upisom. Pri upisu je potrebno predočiti odgovarajući osobni dokument ( osobnu iskaznicu, putovnicu, indeks i sl.). Član nakon upisa dobiva člansku iskaznicu.  Članstvo u Knjižnici vrijedi godinu dana od dana upisa.

Član može posuditi najviše tri knjige na rok od 20 dana. Po isteku roka građa se mora vratiti ili produžiti. Ne produžuje se rok za posudbu knjiga iz obavezne školske lektire.

Član koji na vrijeme ne vrati  posuđene knjige dužan je platiti zakasninu.

Član je dužan čuvati knjige od svakog oštećenja i gubitka.