Cjenik usluga

 

Cjenik

usluga u Općinskoj knjižnici Krapinske Toplice

Članarina

 • odrasli 40,00 kn
 • djeca, učenici OŠ i SŠ, studenti, umirovljenici 20,00 kn

Kolektivna članarina

 • odrasli 20,00 kn
 • djeca, učenici 10,00 kn

Zakasnina

 • po danu i po jedinici građe 0,50 kn

Korištenje interneta za članove

 • ½  sata jedanput dnevno 0,00 kn
 • ½ sata 5,00 kn
 • 1 sat 10,00 kn

Korištenje interneta za nečlanove

 • ½ sata 5,00 kn
 • 1 sat 10,00 kn

Računalni ispis po stranici

 • crno-bijeli 1,00 kn
 •  u boji  4,00 kn

Fotokopiranje po stranici

 • A4 0,50 kn
 • A3 1,00 kn