Događanja

Međunarodni

dan darivanja knjiga – 14. veljače

Pozivamo Vas da se pridružite obilježavanju Međunarodnog dana darivanja knjiga. Naša knjižnica organizira akciju prikupljanja knjiga za potrebite u okviru nacionalne kampanje Čitaj mi.

U razdoblju od 14. do 28. veljače u knjižnicu možete donijeti nove ili rabljene slikovnice koje ćemo proslijediti potrebitima.

Darujte slikovnicu i potaknite djecu na čitanje!

Više o Međunarodnom danu darivanja knjiga na linku: http://www.citajmi.info/dogadanja/opsirnije/meunarodni-dan-darivanja-knjiga-2017/